Verbouwen rijksmonument

Om dit rijksmonument te behouden was verbouwen hard nodig! De restauratie van deze boerderij is ontworpen met het oog op een gefaseerde uitvoering.

Bij het verbouwen van deze boerderij werd aan ons gevraagd een totaalvisie te ontwerpen voor de boerderij en het omliggende perceel. Het betreft een 17e-eeuwse rijksmonument. Door de bepaling ‘rijksmonument’ vroeg het ontwerp voor de verbouwing om speciale aandacht. De boerderij met als typologie de ‘hallenhuisboerderij’ is in de 17e eeuw gebouwd. Het is in de 19e eeuw meerdere malen verbouwd.

Verbouwing rijksmonument
Resultaat na verbouwing rijksmonument

Gefaseerde verbouwing rijksmonument

Het dak had bij de start van dit project de hoogste prioriteit. Diverse lekkages brachten het behoud van het rijksmonument in gevaar. Daarom is bij de restauratie van het dak een deel van de dakconstructie vernieuwd. Dit is gebaseerd op de oorspronkelijke constructies en bouwwijze. De verbouwing van dit rijksmonument is in verschillende fases uitgevoerd. We konden het nieuwe dak laten aansluiten op de toekomstige indeling van de omgeving. Dat was mogelijk door een goede afstemming met de monumentencommissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).

Schetsplan verbouw rijksmonument
Schetsplan verbouw rijksmonument

Een kritische aanpak

Een veelvoorkomend probleem bij oude panden is het verzakken ervan. Dit was helaas ook het geval bij dit rijksmonument. Daarom vinden wij het belangrijk om duurzaam te (ver)bouwen. Dit betekent onder andere ook dat een verbouwing lang meegaat. Om de verbouw van de begane grond goed aan te pakken, hebben we daarom uitvoerig onderzoek gedaan naar de zetting van de grond. Er zijn delen van de fundering uitgegraven. Hierdoor konden we nauwkeurig onderzoek doen naar de staat van de fundering en de onderliggende grond. In samenwerking met een constructeur zijn we tot een ideale oplossing gekomen om verdere zakking tegen te gaan. Zo is bijvoorbeeld een deel van de bestaande, zware vloer vervangen door een lichtgewicht vloer.

Verbouwen dakconstructie rijksmonument
Verbouwen dakconstructie rijksmonument
Vernieuwde dakconstructie rijksmonument
Vernieuwde dakconstructie rijksmonument

Bouwhistorie rijksmonumentale boerderij

Door de samenwerking met een bouwhistoricus van Bureau Helsdingen is er veel bekend over de historie van dit rijksmonument. Daarom kregen we voor het verbouwen waardevolle informatie over hoe met bepaalde zaken omgegaan diende te worden. De boerderij is gesitueerd op een woonheuvel en maakt onderdeel uit van een polderlint aan de Hei- en Boeicopseweg in Hei- en Boeicop. Het is een boerderij met lage zijgevels en grote dakvlakken. De boerderij bestaat uit verschillende bouwdelen. Daarom is vanaf de straat gezien het voorste bouwdeel het voorhuis. Direct daarachter bevindt zich het tussenhuis. Grenzend aan dit tussenhuis bevindt zich het achterhuis met daarin de stal.

Deze stal wordt voortgezet in het uitgebouwde staartstuk. Dat is een lang en smal volume dat links achter het achterhuis is gepositioneerd. Met zijn van oorsprong brede, compacte en rechthoekige vorm met grote, laag aflopende dakvlakken en lage zijgevels is de boerderij een kenmerkende hallenhuisboerderij. Het skelet wordt gevormd door een aantal achter elkaar geplaatste ankerbalkgebinten die het dak dragen. Op het erf bevinden zich naast de boerderij nog een hooiberg en een schuur.

Oude situatie verbouwen rijksmonument boerderij
Oude situatie verbouwen rijksmonument boerderij

Vragen? Bel 0184 - 66 12 38

Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur