Privacyverklaring Bikker Architectenbureau BV

Bikker Architectenbureau, gevestigd aan de Hoogstraat 45, te Nieuwpoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Bikker Architectenbureau BV, Hoogstraat 45, 2965 AD, Nieuwpoort, T: 0184-661238 E: info@bikker.nl.

De heer J.J. Bikker is de Functionaris Gegevensbescherming van Bikker Architectenbureau BV. Hij is te bereiken via info@bikker.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bikker Architectenbureau BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (alleen gebruikelijke gegevens zoals bezoekersaantallen, etc.);
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk van Google).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bikker Architectenbureau BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN).

Deze gegevens worden alleen gevraagd indien wij voor u een aanvraag omgevingsvergunning indienen of indien wij voor u als gemachtigde optreden naar overheden zoals gemeenten, waterschappen of provincies. Deze gegevens worden op verzoek direct verwijderd na het indienen van de omgevingsvergunning. Deze gegevens zijn echter nog wel enkele tijd zichtbaar op ons vergunningenloket van de rijksoverheid. Uiteraard vertellen wij u graag meer hierover in een persoonlijk gesprek, telefonisch of via e-mail.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bikker Architectenbureau BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om op tekeningen en documenten die wij produceren, weer te geven wie de opdrachtgever is en om welk gebouw / locatie het betreft middels adresgegevens en kadastrale informatie van percelen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bikker Architectenbureau BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bikker Architectenbureau BV) tussen zit. Bikker Architectenbureau BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: besturingssystemen, tekenpakketten en ‘standaard’ programma’s zoals Office. Er wordt geen gebruik gemaakt van uw gegevens middels geautomatiseerde verwerkingen. Ook worden uw gegevens nooit doorverkocht of doorgegeven aan partijen die geen directe relatie met uw project hebben.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bikker Architectenbureau BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens minimaal 10 jaar in verband met onze beroepsaansprakelijkheid. Uw gegevens worden alleen ingezien als hier projectmatig aanleiding toe is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bikker Architectenbureau BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een formele of informele bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bikker Architectenbureau BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bikker Architectenbureau BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bikker Architectenbureau BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bikker.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bikker Architectenbureau BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bikker Architectenbureau BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze IT-systemen zijn hoogwaardig beveiligd, zowel op server- als op individueel pc-niveau. Wij maken gebruik van hoogwaardige en professionele virus- en spamfilters op alle systemen binnen ons netwerk. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via 0184-661238 of via info@bikker.nl

Vragen? Bel 0184 - 66 12 38

Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur