Verbouwing kerk Voorthuizen

Kerkgebouw ‘Bethabara’ in Voorthuizen is uitgebreid met een nieuwe, beeldbepalende kerkzaal die de kerkelijke gemeente alle ruimte biedt voor haar activiteiten.

Wij zijn als architect ingezet voor het verbouwen van deze kerk. In het eerste ‘programma van eisen’ van dit project luidde de vraag hoe de bestaande zalen uitgebreid konden worden. Nadat wij een nauwkeurige ontwerpstudie hadden uitgevoerd bleek het een betere oplossing te zijn om een gedeeltelijke nieuwbouw te realiseren in plaats van verbouw. Het bijkomend voordeel hiervan was dat de voormalige kerk tijdens het project in gebruik kon blijven als kerkgebouw. Het uiteindelijke ontwerp voorziet dus in een nieuwe kerkzaal en in herindeling alsmede verbouw van het voormalige kerkgebouw.

Aanzicht na verbouwen Bethabara kerk in Voorthuizen
Aanzicht na verbouwen Bethabara kerk in Voorthuizen

Multifunctioneel, kerkelijk centrum

De nieuwe kerkzaal is beeldbepalend voor het kerkgebouw. De zaal biedt de kerkelijke gemeente alle ruimte om haar activiteiten te beleven. In de loop van het ontwerpproces is er ook een rouwcentrum en een kinderopvang / peuterspeelzaal aan het project toegevoegd. Het kerkgebouw is met het nieuwe ontwerp een multifunctioneel kerkelijk centrum geworden.

Oude situatie van het kerkgebouw
Oude situatie van het kerkgebouw
Ontwerp van de verbouwing en uitbreiding van de kerk
Ontwerp van de verbouwing en uitbreiding van de kerk

Volledige betrekking als (interieur)architect

Het verbouwen van de kerk hebben wij als architect in dit project in zijn geheel ontworpen en begeleid, vanaf de eerste schetsen t/m de vergunningen, directievoering en bouwbegeleiding tijdens de bouw alsmede het interieurontwerp. Hierbij zijn door ons alle keuzes ontworpen en begeleid met betrekking tot de vloerafwerking, stoffering en wandafwerking. Door deze integrale benadering zijn alle aspecten van het gebouw op elkaar afgestemd en hiermee dienstbaar aan de kerkelijke gemeente.

Kerkzaal verbouwde kerk, ontworpen door onze architect
Kerkzaal verbouwde kerk, ontworpen door onze architect
Sfeervolle avonddienst in de Bethabara kerk
Sfeervolle avonddienst in de Bethabara kerk

Betrokkenheid gemeente bij verbouwen kerk

De kerkelijke gemeente toonde grote betrokkenheid tijdens zowel het ontwerp- als het bouwproces. Tijdens de bouw zijn er veel extra onderdelen haalbaar geworden door zelfwerkzaamheid. Door dit op te nemen in het ontwerp- en bouwtraject is er optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare middelen. Door dit als architect te faciliteren hebben we de betrokkenheid van de kerkelijke gemeente bij het project kunnen vergroten.

Betrokkenheid tijdens de verbouwing van de kerk
Betrokkenheid tijdens de verbouwing van de kerk
Bethabara kerk in Voorthuizen
Bethabara kerk in Voorthuizen

Recensie architect na verbouwen kerk

De kerkelijke gemeente heeft ons na de afronding van het project een positieve brief verstuurd met de volgende passage:

Wij genieten nog iedere dag van ons kerkelijk centrum dat jullie voor onze gemeente hebben ontworpen. Wij vinden nog steeds dat alles klopt en zijn zeer tevreden over de manier waarop we destijds hebben samengewerkt”.

In een nieuwsbericht wordt het volgende gemeld:

“Toen de neuzen dezelfde kant op stonden, hebben we architecten uitgenodigd om met voorstellen te komen. We kregen zes reacties, waaruit we ten slotte architectenbureau Bikker uit Groot-Ammers uitkozen.’’ ,,Qua prijs was Bikker interessant en hij voelde aan wat onze gemeente nodig had’’, voegt Overeem toe. ,,Het ontwerp dat hij vervolgens maakte, sprak ons erg aan. Een deel van het oude gebouw zou intact blijven. Er zou een nieuwe, grotere kerkzaal komen. De architect had er veel aandacht aan besteed om de nieuwe kerkzaal goed bij het bestaande gedeelte te laten aansluiten. Een open lijn zou de grens markeren tussen oud en nieuw.’’

Links

Facebook-pagina van de gebruikers van het gebouw

Vragen? Bel 0184 - 66 12 38

Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur