Nieuwbouw kerk HHK

De Hersteld Hervormde Kerk in Boven-Hardinxveld heeft ons als architect en interieurarchitect ingeschakeld om een nieuwe kerk te bouwen. Het resultaat is een nieuw, toekomstbestendig kerkgebouw.

Als architect hebben wij het bouwen van de kerk mogen begeleiden vanaf het eerste initiatief t/m de laatste oplevering. Het ontwerp van de opdracht omvat een representatief gebouw met een sobere uitstraling. Ook waren er duidelijke kaders met betrekking tot de beschikbare budgetten.

Nieuw kerkgebouw Hersteld Hervormde Kerk te Boven-Hardinxveld
Nieuw kerkgebouw Hersteld Hervormde Kerk te Boven-Hardinxveld
Zij- en achtergevel nieuw kerkgebouw HHK Boven-Hardinxveld
Zij- en achtergevel nieuw kerkgebouw HHK Boven-Hardinxveld

De kerkelijke gemeente heeft enkele jaren in een tijdelijke locatie hun diensten moeten houden. Parallel hieraan werd er grond gekocht, een plan gemaakt en werd de bouw uitgevoerd door aannemer Bijkerk uit Sliedrecht. Door de zelfwerkzaamheid en inzet van de leden van de kerkelijke gemeente is er circa €80.000 bespaard op de bouwkosten. Als architect hebben wij dit gestimuleerd en vooral gefaciliteerd tijdens het proces. Dit is een speerpunt van ons architectenbureau bij het bouwen en verbouwen van kerken.

Plaatsing van de kerktoren tijdens de nieuwbouw
Plaatsing van de kerktoren tijdens de nieuwbouw

Kerk bouwen

De vormgeving van het gebouw is sober en doelmatig, zodat het nieuwe kerkgebouw goed past in de omgeving. Om de herkenbaarheid als kerkgebouw te waarborgen is er een klein torenelement op het gebouw geplaatst. Het kerkgebouw telt zo’n 420 zitplaatsen. Ook is er nog de mogelijkheid om het aantal zitplaatsen uit te breiden op de orgelgalerij. De kerk beschikt over de zaalruimtes die nodig zijn binnen de kerkelijke gemeente. Naast de kerk ligt een ruim parkeerterrein voor de kerkbezoekers.

Kerktorentje HHK Boven-Hardinxveld
Kerktorentje HHK Boven-Hardinxveld

Als architect hebben we veel aspecten kunnen ontwerpen in en rondom het kerkgebouw. Zo hebben wij het gehele interieur vormgegeven (o.a. de kerkbanken en het liturgisch centrum) waardoor er consistentie is ontstaan en ook het terrein om het gebouw heen is door ons ontworpen. Hiervan zijn alle kleuren, type stenen en afwerking door ons als (interieur-)architect bepaald om te komen tot één mooi geheel van kerk en terrein.

Links
> Kerkgebouw omschreven op ReliWiki

Vragen? Bel 0184 - 66 12 38

Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur