CPO project Heukelum

In Heukelum hebben twaalf starters zelf het initiatief genomen voor de bouw van hun eigen droomwoningen. Ze verenigden zich via collectief particulier opdrachtgeverschap, ook wel 'CPO' genoemd.

De CPO vereniging heeft ons hierbij geselecteerd als architectenbureau. Samen met de groep en de CPO begeleider werd een intensief en leuk ontwerptraject gestart. De persoonlijke inbreng van de individuele bewoners heeft geresulteerd in twaalf mooie, diverse woningen.

Straatbeeld woningen in CPO project in Heukelum
Straatbeeld woningen in CPO project in Heukelum

Kartrekkers CPO project

Voordat het CPO project begon, zijn er een aantal kartrekkers geweest die het traject met de gemeente verzorgd hebben. Na diverse inspraakmomenten en gesprekken met de gemeente kregen de kartrekkers een bouwveld toegewezen met een gunstige grondprijs. Dit maakte het voor de starters mogelijk om plannen te maken om zo in eigen beheer hun droomwoning te bouwen. Deze manier van bouwen en ontwikkelen maakt het voor starters op de woningmarkt mogelijk om tegen gunstige voorwaarden een eigen woning te kunnen bouwen.

Voorgevel woning CPO project Heukelum
Voorgevel woning CPO project Heukelum
Achtergevels CPO woningen Heukeleum
Achtergevels CPO woningen Heukeleum

1,5 jaar doorlooptijd

Al snel heeft de groep besloten om over te gaan tot het formeren van een bouwteam. Hierbij is de aannemer van Wijk Bouw in een vroeg stadium betrokken om de eerste calculaties te maken. De belangrijkste voordelen hiervan waren de vroege prijszekerheid en de snelle doorlooptijd van de planning. Het traject van ontwerp t/m de oplevering van de woningen heeft nog geen 1,5 jaar geduurd. Voor een CPO project is dit een zeer snelle doorlooptijd.

6 van de 12 CPO woningen in Heukelum
Zes van de twaalf CPO woningen in Heukelum
Woonkamer van 1 van de 12 woningen van het CPO project
Woonkamer van één van de twaalf woningen van het CPO project

Afwerking

Bijna alle woningen van het CPO project zijn volledig behangklaar opgeleverd. Ook zijn bij veel woningen de badkamers en de keukens in de bouw meegenomen. Enkele bewoners hebben besloten dit in eigen beheer uit te voeren. De mooie basisafwerking geeft de bewoners de mogelijkheid om eenvoudig de eindafwerking te bepalen en de woningen in te richten en te stofferen. De samenwerking met de groep en de aannemer was erg plezierig. Wij hebben de CPO vereniging kunnen voorzien van een creatief ontwerp en een plezierig proces. Hiermee kon iedereen zijn droomwoning bouwen binnen een passend budget.

Vereniging van het CPO project tijdens de 1e paal
Vereniging van het CPO project tijdens de 1e paal

Vragen? Bel 0184 - 66 12 38

Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur