Monumenten verbouwen

Beschermde panden wordt vaak aan ons toevertrouwd. Of het nu gaat om een schuur, boerderij of kasteel: elk monument verdient de zorg die het nodig heeft. Samen met uw wensen maken wij het tot een leefbaar geheel met een monumentaal karakter.

Monumenten verbouwen vraagt om het maken van een bewuste keuze voor een architect. Het gaat om creatieve keuzes. Ook gaat het om kennis van regels, wetten en bouwmaterialen. Architektenburo Bikker heeft veel kennis en ervaring op het gebied van gebouwen met een monumentale bescherming. Door Bikker in te schakelen kunt u een monument een eigentijdse invulling. Zo verliezen we de monumentale en historische aspecten niet uit het oog. Een monument verbouwen en laten voldoen aan de huidige wensen kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Daarvoor is weer de nodige kennis van zaken nodig.

Renovatie boerderij - straatbeeld
Herbestemming rijksmonumentale boerderij in Almkerk

Verbouwen van monumentale panden

Architektenburo Bikker is de juiste partner om deze uitdaging aan te gaan. Door middel van creatieve oplossingen laten wij de sfeer in tact. Verder laten wij het pand voldoen aan de huidige normen. We zoeken altijd naar een totaaloplossing voor zowel de binnen- als de buitenruimtes. Een gebouw met een monumentale status verbouwen kan niet zomaar. Hiervoor dient u een specialist in te schakelen met kennis van zaken. Het is aan te raden om vroegtijdig een oriënterend gesprek te hebben, wanneer u plannen heeft voor het verbouwen van een monument. Hierdoor krijgt u een compleet inzicht in de situatie. U krijgt daarmee een kijkje in de toekomst van het te verbouwen monument.

Eigentijdse invulling & monumentale aspecten

Tijdens de oriënterende gesprekken worden wensen, ideeën en mogelijkheden besproken. Wij leren u graag goed kennen. Zo krijgen wij een goed beeld van uw verwachtingen en kunnen wij hieraan gaan voldoen. Wij zullen samen met u de locatie bezoeken. We doen dit tijdens het vooronderzoek. Hierdoor kunnen wij uiteindelijk een uitgebreid ontwerp schetsen. In dit ontwerp worden alle uitgangspunten verwerkt. Deze schetsen omvatten niet alleen de gevels, maar ook het interieur en de relatie tussen de ruimtes zullen behandeld worden. Ten slotte schetsen wij ook een samenhang met de omliggende buitenruimtes. Zo ontstaat de juiste synergie tussen binnen en buiten.

Interieur na renovatie van de boerderij
Interieur na de verbouwing van een rijksmonument

Architectonische waarde

Wij streven ernaar om de karakteristieke aspecten van een monumentaal gebouw optimaal te combineren met de sfeer waarin u zich thuis gaat voelen. De cultuurhistorische waarde van een monument maakt het verbouwen vaak een complexe aangelegenheid, waar een architect van wezenlijk belang is. Daar wij veel waarde hechten aan historie en zorg zullen dragen voor de juiste balans tussen oud en nieuw, zijn wij een goede partner voor zowel gemeenten als opdrachtgever. Door onze ervaring zijn wij inmiddels een deskundige partner bij het verbouwen van monumenten.

Monumenten- en welstandscommissie

Een monument verbouwen betekent ook dat er gesprekken gevoerd moeten worden met de monumenten- en welstandscommissie bij de gemeente of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De schetsen en de plannen die wij samen met u maken, zullen wij in een vroeg stadium afstemmen. Waardoor de communicatie met de gemeente goed zal verlopen en de verwachtingen duidelijk zijn van beide kanten. Doordat wij dit in een vroeg stadium doen kunnen wij de benodigde vergunningen volledig uitwerken, aanvragen en coördineren. In de eerste schetsen en latere bouwtekeningen zullen de volgende zaken onder andere aan bod komen:

  • Sfeer en uitstraling
  • Materiaalkeuze
  • Duurzaamheid
  • Installaties
  • Correcte afmetingen
  • Plattegronden

Ontwerp verbouwing monument

Bouwhistorisch onderzoek

Regelmatig combineren wij het ontwerpen aan monumenten met een bouwhistorisch onderzoek of bouwhistorische opname. Hiermee wordt de geschiedenis van een monument in kaart gebracht. Ook kan er een waarderingsscore gegeven worden aan de verschillende onderdelen van een monument. Zo weet u vooraf welke onderdelen behouden dienen te worden. Dit kan voor u en ons zinvol zijn als delen van een monument verwijderd of vervangen moeten worden.

Drie categorieën

Er zijn drie categorieën, afhankelijk van de situatie en de mate van bescherming van een pand. Zo kunt u om een globale inventarisatie, een complete opname of een zogenaamde ‘ontleding’ vragen. Bij de laatste variant moeten er vaak lichte sloopwerkzaamheden plaatsvinden om de bouwhistorie te achterhalen. De eerste twee, lichtere varianten komen het meeste voor. Het onderzoek naar cultuurhistorische aspecten kan zinvolle informatie opleveren voor het creëren van een ontwerp. Wij adviseren wij u in een vroeg stadium over de nut en noodzaak van het laten uitvoeren van een bouwhistorisch onderzoek.

Oude situatie verbouwen rijksmonument boerderij
Elk monument kent een rijke geschiedenis

Financiën en subsidies

Wij adviseren u graag over de financiële aspecten van het verbouwen of restaureren van een monument. Wij zijn in staat uitgebreide kostenramingen of begrotingen op te stellen op zicht en grip te houden op de financiële haalbaarheid van een project. Ook leveren wij de input die nodig is voor het aanvragen van verschillende vormen van subsidies. Wij werken hiervoor samen met gespecialiseerde adviseurs zodat ook de financiële en fiscale aspecten van een monument vroegtijdig aan het licht komen.

Begeleiding monumenten verbouwen

Nadat de vergunningen door de gemeente zijn afgegeven, kunnen wij u aanvullend begeleiden. Niet alleen in de voorbereiding, maar ook in de uitvoering van de verbouwing van uw monument. Indien gewenst verwerken wij bij een verbouwing, naast de nieuw te realiseren onderdelen, ook de herstel- en restauratiewerkzaamheden in de uitgebreide werkbeschrijving. Door de duidelijke tekeningen en beschrijvingen kan een aannemer op de juiste wijze uw monument verbouwen.

Straatbeeld Stadhuis Nieuwpoort
Verbouwing rijksmonument – Stadhuis in Nieuwpoort

Interieurarchitect voor monumenten

Omdat wij tevens over interieurarchitecten in ons team beschikken die gespecialiseerd zijn in het inrichten van monumenten, kunnen wij u tijdens uw gehele verbouwing van dienst zijn. Niet alleen praktisch, maar ook nog eens vertrouwd omdat ons team direct inzicht heeft in de gehele situatie. Een mooi geheel zal ontstaan omdat wij u vanaf het eerste moment kunnen helpen en wij exact weten welke wensen u heeft en waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Uw monument verbouwen

Doordat wij meer dan 35 jaar ervaring hebben met het ontwerpen van onder andere monumenten door heel Nederland en een grote diversiteit aan specialisten in ons team hebben, kunnen wij u uitstekend helpen. Wij zetten onze creativiteit en ons enthousiasme voor bouwhistorie graag in, om voor u een prachtige woon-of werkomgeving te creëren.

Hoe werken wij?

Architektenburo Bikker werkt bij monumentale projecten veelal op basis van bestede uren en onkosten. Vooraf maken wij een uitgebreide en transparante urenbegroting voor de verschillende fases van uw project. Ook bij het onderzoeken van de financiële haalbaarheid houden wij onder andere rekening met de volgende aspecten:

  • Kosten architect
  • Vergunningen
  • Constructieberekeningen
  • Bouwhistorische onderzoeken

Verbouwen oude boerderij - kantoor

Contact

Tenslotte zijn wij altijd bereid tot een vrijblijvende kennismaking, zodat u een helder beeld krijgt bij ons bureau en het proces van monumenten verbouwen. Onze kennismaking kan ook plaatsvinden tijdens het bezichtigen van uw project, waardoor direct het beste beeld zal worden gekregen. Via ons contactformulier kunt u uw gegevens invullen en nemen wij contact met u op. Uiteraard kunt u ook telefonisch een afspraak maken of alvast een oriënterend gesprek hebben via  0184 – 66 12 38.

Links

Vragen? Bel 0184 - 66 12 38

Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur