Den Hartog Riet Leerbroek

Door een groeiende orderportefeuille had Den Hartog Riet behoefte aan meer ruimte. Daarnaast waren de logistieke processen op de oude locatie beperkt. Er werd gezocht naar een alternatieve locatie waarvoor wij de invulling ontworpen hebben.

Het behouden van de oorspronkelijke boerderij was het uitgangspunt bij het ontwerpen van de bebouwing op het perceel. Dit resulteerde in een kantoor met bedrijfswoning in het oude boerderijgedeelte. In het kantoor is tevens ruimte gemaakt voor een kantine. Hier worden gasten en leveranciers ontvangen met zicht op de achterliggende opslagloods.
Bedrijfswoning kantoor en opslagloods den Hartog Riet
Bedrijfswoning, kantoor en opslagloods den Hartog Riet
Oude situatie
Oude situatie

Opslagloods

De opslag van het riet vindt plaats in de nieuwe opslagloods op het achterterrein van het boerenerf. De loods van 1.600 m2 is opgedeeld in meerdere compartimenten die onderling verbonden zijn door brandwerende overheaddeuren. In de compartimenten waar het riet opgeslagen wordt, zijn openingen gemaakt aan beide kanten van het pand om de benodigde luchtstroom te creëren voor het drogen en goed houden van het riet. In de loods is tevens een werkplaats gecreëerd om de prefab onderdelen, zoals dakkapellen, voor te bereiden.

Nieuwe locatie Den Hartog Riet
Nieuwe locatie Den Hartog Riet
Kantoor den Hartog Riet
Kantoor den Hartog Riet

Bestemmingsplan

Tijdens de ontwerpfase bleek dat de wensen niet pasten in de destijds geldende bestemming van het perceel. In goed overleg met de gemeente is de bestemming van het perceel gewijzigd. Voorwaarde hierbij was dat het geheel aan bebouwing op een landschappelijke manier zou worden ingepast. Dit is vormgegeven door groen toe te passen om de bebouwing heen en door natuurlijke materialen toe te passen op de bebouwing. Ons bureau heeft dit proces begeleid in samenwerking met onze partners op het gebied van ruimtelijke ordening en bestemmingsplanprocedures.

Entree kantoor Den Hartog Riet
Entree kantoor Den Hartog Riet

Vragen? Bel 0184 - 66 12 38

Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur