Verbouwing Stadhuis Nieuwpoort

In Nieuwpoort wordt het rijksmonumentale Stadhuis verbouwd. Het Stadhuis fungeert momenteel als museum en vergaderlocatie voor de Historische Kring Nieuwpoort. De gemeente Molenlanden is eigenaar van het gebouw en wil met de Historische Kring Nieuwpoort in het gebouw een eigentijdse expositie geven over de Oude Hollandse Waterlinie.

Straatbeeld Stadhuis Nieuwpoort

Ook dient het gebouw veiliger, duurzamer, flexibeler en comfortabeler te worden in het gebruik.

Stadhuis Nieuwpoort oude foto
Stadhuis Nieuwpoort – foto: beeldbank van de RCE

Verbouwen rijksmonument

Het Stadhuis heeft sinds 1968 een beschermde status als rijksmonument. Daarnaast staat het gebouw in het centrum van Nieuwpoort dat in zijn geheel bescherming kent als beschermd stadsgezicht. Het gebouw is in 1697 gebouwd als bestuurs- en gerechtsgebouw. Hierna is het in gebruik genomen als bestuursgebouw voor de gemeente en de lokale historische vereniging. In de nieuwe gemeente Molenlanden is behoefte ontstaan aan een representatief en multifunctioneel gebouw. Het verbouwen van een rijksmonument vraagt echter de nodige zorg en aandacht. Als architect werd ons de opdracht gegund om hier een plan voor te ontwerpen.

Schetsplan aanpassingen Stadhuis Nieuwpoort
Eerste ideeschetsen voor de aanpassingen aan het Stadhuis Nieuwpoort

Historisch onderzoek

Ons plan voorziet in het oplossen van een aantal essentiële aspecten van het gebouw. Zo wordt het asbest verwijderd, wordt het gebouw brandveilig gemaakt, toegankelijk voor mindervaliden en wordt er een gezond en comfortabel binnenklimaat gerealiseerd. Daarnaast wordt het interieur opnieuw ingericht en afgewerkt en komt er een secuur ontworpen lift in het gebouw. Door de bescherming als rijksmonument dient dit alles zeer zorgvuldig te gebeuren. Voorafgaand aan de planvorming is er daarom een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek gedaan van het volledige gebouw. Ook zal er een historisch kleurenonderzoek uitgevoerd worden om de verschillende kleurlagen te achterhalen die het interieur van het gebouw heeft gehad. De eerste schetsplannen zijn vervolgens in een vroeg stadium met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed besproken.

Straatbeeld Stadhuis Nieuwpoort
Straatbeeld Stadhuis Nieuwpoort
Interieur Stadhuis Nieuwpoort
Interieur Stadhuis Nieuwpoort met enigszins gedateerd meubilair, stofferingen en kleurgebruik

Duurzaam en gasloos rijksmonument

Eén van de grootste uitdagingen van de verbouwing is het verduurzamen en gasloos maken van het rijksmonument. Ons uitgangspunt hierbij is dat we geen ingrijpende aanpassingen aan de schil van het gebouw willen doorvoeren. De isolatie wordt dus toegevoegd op plaatsen in het gebouw waar dit verantwoord is. Ook worden speciaal afgestemde technieken gebruikt om te verwarmen én te koelen. De benodigde opstelruimte voor de techniek is gevonden in een ongebruikte kelderruimte waar de apparatuur goed in past. Momenteel worden de plannen voor de verduurzaming op detailniveau afgestemd met de gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Ook zullen de plannen in het najaar toegelicht worden aan de inwoners van Nieuwpoort.

Ons architectenbureau is gespecialiseerd in het verbouwen van monumenten. Neem gerust contact met ons op bij vragen over dit thema.

Vragen? Bel 0184 - 66 12 38

Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur