Opdracht advies uitkoopregeling

In 2017 is er een landelijke regeling in werking getreden voor het uitkopen van woningen onder hoogspanningsleidingen. De gemeente Molenlanden koopt onder deze regeling woningen aan die vervolgens gesloopt worden. Als architectenbureau adviseren we de gemeente bij dit proces.

Luchtfoto uitkoopregeling nieuw lekkerland

In Nieuw-Lekkerland worden woningen aangekocht en gesloopt. Er komen 43 woningen in aanmerking. Daarmee is dit project de grootste van de landelijke regeling. Omdat niet alle bewoners gebruik maken van de regeling ontstaan er ‘gaten’ in de wijk. In sommige gevallen wordt er in een rij met eengezinswoningen een tussenwoning gesloopt. Hiervoor moeten bouwkundige en constructieve maatregelen genomen worden om de andere woningen stabiel te houden. Wij geven advies bij deze uitkoopregeling.

Ook ontstaan er door de sloop nieuwe buitengevels die eerst niet zichtbaar waren. Hier ontwerpen we een visie voor om het geheel na de sloop een mooi uiterlijk te geven en eventuele wensen van bewoners in te passen.

In het project werken we samen met de gemeente Molenlanden en diverse constructeurs. We verzorgen hierbij het ontwerp, de vergunningsprocedure en de voorbereiding van de werkzaamheden door de aannemer.

Hoogspanning uitkoopregeling nieuw lekkerland
Woningen onder de hoogspanningsleidingen in Nieuw-Lekkerland

Meer over het project is te vinden op de projectpagina van gemeente Molenlanden.

Vragen? Bel 0184 - 66 12 38

Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur