Wonen op Birckhoeve

In Rijswijk is gestart met de verkoop van drie woningen in een bestaande boerderij. Het project 'Wonen op Birckhoeve' is ontwikkeld binnen een uniek concept.

Huidige situatie

Dit unieke concept is van de organisatie ‘Steenvlinder BV’ uit Den Haag. Binnen dit concept worden de woningen verkocht met de nodige nutsaansluitingen en een meterkast. Binnen dit casco kunnen kopers geheel zelf of met een aannemer een droomwoning creëren. Rondom de woningen zijn open weilanden, een unieke ligging dus gezien het feit dat de woningen qua voorzieningen op loop- en fietsafstand liggen van Rijswijk, Delft en Den Haag.

Kluswoningen boerderij Rijswijk Steenvlinder Birckhoeve
Schetsontwerp vogelvlucht kluswoningen in een boerderij te Rijswijk

De meest linkse woning met de rieten kap is eerder door ons bureau verbouwd. De woning rechts daarvan wordt als huidige woning verkocht. De daarnaast gelegen schuur wordt gesplitst in twee wooneenheden met twee grote dakkapellen. Op het erf worden aanvullend nog enkele volumes ontwikkeld. Deze ontwikkeling bevindt zich echter nog in een vroeg stadium.

Huidige situatie
Huidige situatie

Het uitgangspunt in het ontwerp was het toepassen van een heldere, sobere vormgeving die onder andere refereert aan de vroegere hooiluiken en dakkapellen die hiervoor gemaakt werden. De woningen zijn reeds in de verkoop gezet; de omgevingsvergunning voor het verbouwen is in procedure.

Schetsontwerp nieuwe erfinrichting
Schetsontwerp nieuwe erfinrichting

Dit lint kenmerkt zich door afwisselend grotere, klassieke woonboerderijen en vervangende vrijstaande nieuwbouwwoningen. Tussen deze bebouwing door is een grote mate van openheid aanwezig richting het achterliggende slagenlandschap. Op de bouwkavel staat momenteel een oude, vervallen boerderij, vermoedelijk uit de 19e eeuw. De boerderij wordt gesloopt en het perceel wordt gereed gemaakt tot bouwkavel. Ons bureau is gevraagd een verbeelding op te stellen voor de bouwmogelijkheden op het perceel.

Situatietekening bouwkavel Groot-Ammers
Tekening van het perceel – de woningen zijn gesplitst in een voor- en achterhuis
Impressie bouwkavel Groot-Ammers
3D impressie van de 2-onder-1-kapwoning met een ingang aan de voorkant en de zijkant

Qua bouwmogelijkheden is het mogelijk om de woonboerderij in de Noord-Zuid richting te splitsen en ook in de Oost-West richting. Door de samenwerking met de verkopend makelaar Agrohome uit Groot-Ammers kunnen de potentiële kopers door ons architectenbureau een vrijblijvende schets laten maken van hun bouwmogelijkheden.

Situatietekening alternatief bouwkavel Groot-Ammers
Alternatieve verdeling van het perceel: de woning wordt in de lengterichting gesplitst

De bouw van de appartementen staat ook op het punt om te starten. De voorbereidingen hiervan zijn in volle gang. Ons bureau is verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitwerking van zowel de schuurwoning als ook het appartementengebouw. De ontwikkeling van het landgoed startte met een visie voor hoe de reeds geplande bebouwing optimaal in het landschap ingepast zou kunnen worden. Hierbij werd gebruik gemaakt van de kwaliteiten van het omliggende landschap en de manier waarop er in de regio van het plan omgegaan wordt met omvangrijke bebouwing.

Nieuw te bouwen schuurwoning
Nieuw te bouwen schuurwoning

Het volgen van het slagenpatroon van het landschap en het werken met natuurlijke, duurzame materialen zijn voor beide plannen het uitgangspunt geweest. Dit resulteert in een goede inpassing van de bouwplannen in het landschap.

Appartementen op landgoed Schoonenburgh
Naastgelegen appartementen op landgoed Schoonenburgh

De vrijstaande woning is van het type ‘schuurwoning’; een sober schuurvolume met een eigentijdse invulling qua materialen, architectuur en plattegrond. De overstekende dakvlakken vormen een geleidelijke overgang van de bebouwing naar het open polderlandschap.

Ons architectenbureau kreeg het vertrouwen om enkele gebouwen te ontwerpen. Met het vieren van het hoogste punt van één van de gebouwen wordt een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het gebied bereikt.

Ons bureau is verantwoordelijk voor de realisatie van een educatiecentrum en de herbouw van een voormalig hulpgemaal. Voor het ontwerp hebben wij gekozen om duidelijk te laten zien dat het gaat om hedendaagse gebouwen. Er is gekozen voor een donkere kleurstelling en natuurlijke materialen. Dit verstrekt het effect om een terughoudend karakter te hebben in het gebied waarin de molens centraal staan. Zie voor een extra toelichting ook het artikel ‘Werk op Overwaard in volle gang’ op de website van Werelderfgoed Kinderdijk.

Impressie herbouw hulpgemaal Werelderfgoed Kinderdijk architect Bikker
Impressie herbouw hulpgemaal Werelderfgoed Kinderdijk
Gevels educatiecentrum en hulpgemaal Kinderdijk
Gevels educatiecentrum en hulpgemaal Kinderdijk

Ons bureau is regionale partner van Werelderfgoed Kinderdijk. Hiermee dragen wij het behoud en de ontwikkeling van het gebied een warm hart toe. U vindt meer over de sponsormogelijkheden op de website van Kinderdijk.

Regionale partners en sponsoren Werelderfgoed Kinderdijk
Regionale partners en sponsoren Werelderfgoed Kinderdijk
Viering hoogste punt herbouw hulpgemaal Kinderdijk
Viering hoogste punt herbouw hulpgemaal Kinderdijk

Vragen? Bel 0184 - 66 12 38

Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur